Valitse sivu

Suomen Ammattiin opiskelevien liitto – SAKKI ry julkaisi tänään kannanoton opiskelijoiden velkaantumisesta eduskuntavaalitavoitteidensa mukaisesti. Kannanoton viimeisessä kappaleessa puhuttiin oppisopimusopiskelijoiden oikeuksista, jotka eivät ole seuranneet amisreformin (2018) ja oppivelvollisuusiän pidentämisen (2021) muutoksia.

Kun aloitin opinnot 2014 amiskassa, oli oppisopimukseen hakeutuminen ”koko kolmen vuoden päätös”. Joitakin opiskelijoita oli, jotka esimerkiksi harjoittelujakson jälkeen sopi suorittavansa tutkinnon loppuun oppisopimuksella, varmistaen näin työllistymisen valmistumisen jälkeen. Pidemmällä oppisopimusjaksolla opiskelija pääsee kiinni helpommin yrityksen työterveyshuoltoon ynnä muihin etuihin.

Tänään oppisopimuskoulutuksen luonne on erilainen, sillä amis voi joustavasti etsiä itselleen perinteistä työharjoittelua vastaavan koulutussopimuksen sijaan palkallisen oppisopimuksen työpaikalla tapahtuvan jakson toteuttamiseksi. Kun amisreformin myötä nämä kaksi toteutustapaa tulivat yhdenvertaisiksi, olisi pitänyt enemmän tarkastella muutoksen vaikutuksia oppisopimusopiskelijoihin.

Oppisopimusopiskelijoiden oikeus mm. opiskeluterveydenhuollon palveluihin katkeaa oppisopimusjakson ajaksi ja opiskelijaa koskee työehtosopimus. Jos opiskelija on jakson jälkeen suunnitellut palaavansa oppilaitokseen, ei välttämättä työterveyshuollolle kerkeä syntymään oikeutta oppisopimusjakson aikana. Usein palkkasuhteissa – mitä oppisopimuskin on – on vähintään kuukauden ”omavastuu” jakso, jonka aikana ei ole oikeutettu sairasajan palkkaan saati työterveyshuollon palveluihin.

Oppisopimusopiskelijoiden siirtäminen opintotuenpiiriin ei tarkoita automaattisesti extratukia palkan lisäksi, vaan jouhevoittaisi koko oppisopimus järjestelmää. On opiskelijoiden edun mukaista, että lyhyiden oppisopimusjaksojen aikana opiskelijan oikeudet oppilaitoksen palveluihin säilyy, sillä työpaikoilla nämä edut vaihtelevat aloittain ja voimaanastumispituuksittain.

Jos tulevalla hallituskaudella jotain tulisi tarkastella ammatillisen koulutuksen kentällä toimeentulon lisäksi, niin juuri oppisopimusopiskelun haasteita ja hyviä ratkaisuja. Oppisopimuskoulutuksella on oma merkityksensä työllisyyden edistämisessä, niin uudelleenkouluttautumisen, kuin nuorten työelämään kiinnittymisen suhteen.

Sitä paitsi. Ammatillista koulutusta on möyhitty aika paljon viime vuosina, olisi siis syytä antaa muutosvaikutusten tutkinto-opiskelijoiden määrästä tyytyväisyyteen tasaantua, ennen kuin esim. esitetään opintojen tiivistämistä kahteen vuoteen..

– Juttis